Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız

Pınar Otel olarak; faaliyetlerimize başladığımız günden bugüne sahip olduğumuz tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışımızın temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz.

Pınar Otel olarak sosyal sorumluluk uygulamalarımız esnasında bize eşlik eden temel ilkelerimiz:

  • Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde topluma fayda sağlayan ve kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen projeleri geliştirip uygulayarak toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz.
  • Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
  • Sosyal projeler için zaman, enerji ve maddi kaynak harcayan gönüllü insanların bir arada olduğu bir tesis olmayı hedefleriz. Ana hedefimiz insanların yaşam kalitesine katkıda bulunacak konularda toplumu bilinçlendirmek ve bu alanda toplum önderliği yapmaktır.
  • Faaliyet göstermekte olduğumuz bölgede ve çalışanlarımızın yoğunlukta yaşamakta olduğu diğer şehirlerde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, eğitim – öğretim kurumları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
  • Tesisimizin, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.
  • Pınar Otel olarak tüm bu ilkelerin tesislerimiz genelinde geliştirilmesi ve uygulanması yönünde çaba harcar, ilgili departmanlarca desteklenir ve denetlenir.