Kalite ve Çevre Uygulamalarımız

Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği Politikamız

Kaliteli hizmet anlayışı ile misafirlerimize hizmet ederken çevreye dost yaklaşımımız ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.

Kalite politikamız kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar:

  • Yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak için faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında çevreye olumsuz etkileri tespit eder, olası tehlikeleri ve atıkları kontrol altına alırız.
  • Uygun kalitede ürün ve hizmeti misafirlerimize sunarak misafirlerimizin güvenini ve memnuniyetini artırırız.
  • Ulusal ve uluslararası standartlara göre kalitemizi kontrol altında tutar, kaliteyi artırıcı önerilere ve araştırma geliştirme faaliyetlerine önem veririz.
  • Misafirlerimize kaliteli ve güvenli ürünler sunarız. Sürekli İyileştirme çalışmalarımızla, misafirlerimize en iyi hizmeti sunarız.
  • Ürün ve hizmet tedarikinde sürdürülebilirlik çerçevesinde yerel ürün ve hizmetlere öncelik veririz.
  • Çağdaş yönetim ve insan kaynakları yaklaşımlarını benimser, kurumsallaşmaya ve kendini geliştiren bir organizasyon olmaya inanırız.
  • Yasa ve ilgili düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedefleriz.

Çevre politikamız kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar:

  • İçinde yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak için faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında çevreye olumsuz etkilerimizi tespit eder ve olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız.
  • Doğal kaynakların kontrollü kullanılması, enerji tüketiminin, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgenmesi için yürürlükte olan çevre kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyarız.
  • Çevre bilincinin, sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız tarafından da benimsenmesi için etkinlikler düzenler, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak doğada ve çevrede artı değerler yaratırız.

Gıda güvenliği politikası kapsamında yaptığımız çalışmalar:

  • Ulusal – uluslararası mevzuat ve müşterilerimizin talep ettiği mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal spesifikasyonlara uygun, hijyenik koşullarda üretilen, depolanan ve taşınan ürünleri tercih ederiz. Misafirlerimize sağlıklı, güvenli ve hijyenik ürünler sunarız.
  • Misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutar ve bu amaçla işletmemizi sürekli geliştirerek gıda güvenliği ile ilgili bilgileri gıda zinciri boyunca, personelimizin de eğitimlerle bilinçlendirilip desteklenmesi sağlarız.